Menu Close

Veiklos dokumentai

Šilutės socialinės globos namų gyventojų maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos aprašas parsisiųsti

Paslaugų gavėjų teisių chartija persiųsti 

Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas parsisiųsti

Etikos (elgesio) kodeksas parsisiųsti

Etikos ir gerovės užtikrinimo aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų Kokybės politika parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdomo priežiūros tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų, Saugų padalinio vidaus tvarkos taisyklės globos namų gyventojams parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų laikino atokvėpio paslaugų teikimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo globos namuose politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų socialinės globos normų atitikties įsivertinimo taisyklės parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų atitikties senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normoms, taikomoms socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir grupinio gyvenimo namams įsivertinimas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų ir Saugų padalinio asmens apgyvendinimo globos namuose tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų medicininių atliekų tvarkymo procedūros parsisiųsti

Užimtumo organizavimo Šilutės senelių globos namuose karantino laikotarpiu (COVID-19) tvarka parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų dėl COVID-19 ligos plitimo prevencijos lifto priežiūros ir naudojimosi tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbuotojų ir gyventojų tikslinių ir profilaktinių tyrimų parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų gyventojų lankymo esant COVID-19 ligos (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) plitimo ir karantino laikotarpiu lankymo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų ir socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo aprašas parsisiųsti

Nuotolinio darbo Šilutės senelių globos namuose tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas parsisiųsti 

2022 m. veiklos metinis planas parsisiųsti 

2021 m. veiklos metinis planas parsisiųsti

2021 m. psichologo veiklos planas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų Slaugos protokolų sąrašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklės parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaitos

2021 parsisiųsti

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Skip to content