Menu Close

Korupcijos prevencija

Šilutės socialinės globos namų pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti informacija apie asmenį vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis sąrašas

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyriausiasis slaugytojas, vyriausiasis buhalteris.

Šilutės socialinės globos namų 2022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V1-14 „Dėl Šilutės socialinės globos namų pareigybių sąrašas į kurias prieš skiriant asmenį bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) sąrašas

parsisiųsti Adobe PDF formate

Korupcijos prevencijos 2023-2024 priemonių planas

parsisiųsti Adobe PDF formate

Korupcijos prevencijos 2023-2024 programa

parsisiųsti Adobe PDF formate

Korupcijos prevencijos priemonių 2021-2022 metų plano ataskaita

parsisiųsti Adobe PDF formate

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją priemonių ir kontrolę mūsų įstaigoje:

Jovita Andrijauskienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

El. paštas soc.pavaduotojas@silutesglobosnamai.lt

Mob.: +370 676 52 881

 

 

Skip to content