Menu Close

Korupcijos prevencija

Šilutės socialinės globos namų pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti informacija apie asmenį vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis sąrašas

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyriausiasis slaugytojas, vyriausiasis buhalteris.

Šilutės socialinės globos namų gautų dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formate

Veiksmų  Šilutės socialinės globos namuose gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formate

Šilutės socialinės globos namų 2022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V1-14 „Dėl Šilutės socialinės globos namų pareigybių sąrašas į kurias prieš skiriant asmenį bus teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) sąrašas

parsisiųsti Adobe PDF formate

Korupcijos prevencijos 2023-2024 priemonių planas

parsisiųsti Adobe PDF formate

Korupcijos prevencijos 2023-2024 programa

parsisiųsti Adobe PDF formate

Korupcijos prevencijos priemonių 2021-2022 metų plano ataskaita

parsisiųsti Adobe PDF formate

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją priemonių ir kontrolę mūsų įstaigoje:

Jovita Andrijauskienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

El. paštas soc.pavaduotojas@silutesglobosnamai.lt

Mob.: +370 676 52 881

 

 

Skip to content