Menu Close

Apie mus

Neatimu iš seno žmogaus nei jo senatvės, nei negalavimų, nei mirties, o mėginu padaryti taip, kad jis kuo mažiau dalykų atsisakytų, padedu jam rasti tai, kuo jis būdamas senas galėtų  pasidžiaugti.“ 

                                                                                                                                      K. Dorner, U. Plog

 

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys su didelių specialiųjų poreikių lygiu, kuriems dėl senatvės ar negalios reikalinga socialinė globa bei  asmenys, kurie yra iš dalies arba visiškai  nesavarankiški.
 

       Globos namai – tai juose gyvenančių asmenų namai, todėl juose gyvenimas organizuojamas taip, kad būtų kuo artimesnis jaukiai namų aplinkai, sudarant galimybę gyventojams atvarkytis pagal savo pomėgius ir supratimą. Kiekvienam asmeniui užtikrinamas privatumą suteikiantis gyvenamasis plotas, reikiamas inventorius. Globos namai apgyvendintiems žmonėms organizuoja materialinį aprūpinimą bei buitinį aptarnavimą, užtikrina ne mažesnį negu bazinių – įgalinčių tenkinti žmogaus poreikius – paslaugų teikimą. Sudaromos sąlygos gauti ir papildomas paslaugas individualiems poreikiams tenkinti. Globos namuose siekiama aukštesnio paslaugų ir gyvenamosios aplinkos standarto. Siekiama, kad globos namų patalpos t. y. gyvenamieji kambariai, maldos kambarys,  valgykla, virtuvėlė, skirta individualiam maisto gaminimui bei higienos patalpos būtų jaukios, šiltos, patogios, garantuojančios privatumą. 2009 m. balandžio mėnesį globos namuose buvo įrengtas liftas.
 

          Atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, organizuojamas racionalus, dietinis, o prireikus ir specialus maitinimas. Diegiamas sveikas gyvenimo būdas. Laikomasi sanitarinio, higieninio ir prieš epideminio režimo. Teikiamos slaugos paslaugos, organizuojamos medikų konsultacijos bei kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pagal nustatytas normas aprūpinami medikamentais bei tvarsliava. Judėjimo sutrikimų turintys gyventojai aprūpinami reikiama kompensacine technika, stengiantis padidinti žmogaus su negalia savarankiškumo laipsnį. Vykdoma socialinė reabilitacija pagal individualius globos planus, orientuojantis į atskirus kiekvieno asmens poreikius, pomėgius ir interesus.
 

          Stengiamasi gyventojus įtraukti į Globos namų veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą įvairiose veiklos srityse bei savivaldos struktūrose. Siekiama, kad Globos namuose dirbtų kvalifikuotas personalas, sugebantis įtraukti pačius gyventojus į savipagalbos procesą. Įstaigoje stengiamasi taikyti pažangius darbo metodus, personalui sudaromos sąlygos profesiniam tobulėjimui. Bendradarbiaujama su kitomis bendruomenėje esančiomis institucijomis bei socialinėmis tarnybomis, stengiamasi integruoti Globos namus į vientisą bendruomeninių socialinių paslaugų sistemą.

 

 

Skip to content