Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Darbo taryba: Daiva Normantienė, Sandra Drakšienė, Jelena Valienė, Giedrė Anskaitienė, Regina Girgždienė.

Mokymo atestavimo kvalifikacijos komisija: Lina Stasytienė, Simona Stancikė, Edita Joana Vaitiekienė.

Darbuotojų žinių patikrinimo gaisrinės saugos klausimais komisija: Raminta Golubovskienė, Lina Stasytienė, Simona Stancikė.

Materialinių vertybių užpajamavimo ir nurašymo komisija: Jovita Andrijauskienė, Lina Taputienė,  Roberta Giržadienė, Regina Girgždienė, Laima Bičiužienė, Simona Stancikė, Ingrida Gužauskienė, Ingrida Stankienė, Birutė Petrėtė,  Giedrė Anskaitienė, Iveta Liutkutė, Daiva Normantienė, Gustina Vykertaitė, Lina Stasytienė.

Gyventojų Taryba (Šilutė): Zenaida Bielskienė , Vida Kasparavičienė, Nijolė Pavlenko, Pranciškus Kaunas, Marija Vaitkienė.

Gyventojų Taryba (Saugai): Marija Budginienė, Jonas Ežerskis, Zigmas Klumbys, Irena Kasčiuškevičienė, Pranciškus Stulga.

Atnaujinta 2023-09-15​

Skip to content