Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Darbo taryba: Daiva Normantienė, Sandra Drakšienė, Jelena Valienė, Giedrė Anskaitienė, Regina Girgždienė.

Mokymo atestavimo kvalifikacijos komisija: Lina Stasytienė, Simona Stancikė, Edita Joana Vaitiekienė.

Darbuotojų žinių patikrinimo gaisrinės saugos klausimais komisija: Raminta Golubovskienė, Lina Stasytienė, Simona Stancikė.

Materialinių vertybių užpajamavimo ir nurašymo komisija: Jovita Andrijauskienė, Gustina Vykertaitė, Ilona Sakalauskė.

Gyventojų Taryba (Šilutė): Zenaida Bielskienė , Marija Junkarienė, Zigmas Klumbys, Pranciškus Kaunas, Marija Vaitkienė.

Gyventojų Taryba (Saugai): Marija Budginienė, Irena Kasčiuškevičienė, Antanas Dargis, Erikorita Tisaitienė, Jonas Ežerskis.

Atnaujinta 2024-05-06

Skip to content