Menu Close

Teisės aktai

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-526 parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. srendimas Nr. T1-524  parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. srendimas Nr. T1-525  parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T1-147 parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T1-146 parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprentimas Nr. T1-72358 parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T1-2359 parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-978 parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprentimas Nr. T1-719 parsisiųsti Adobe PDF formatu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.T1-716  „Šilutės rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų planas”

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 682  „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”  pakeitimo

Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr, A1-46 (Žin.,2007, Nr.: 24 -931)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.110-4163)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.68-2510)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93„Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72)

 

Atnaujinta: 2019-01-18

Skip to content