Menu Close

Administracija

ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
1. Direktorė Evelina Zdanevičienė 8-441 62 130

mob. 86 483 4148

direktorius@silutesglobosnamai.lt
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jovita Andrijauskienė 8-441 62 130

86 7652 881

 

soc.pavaduotojas@silutesglobosnamai.lt
3. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Lina Stasytienė 86 502 0151 uk.pavaduotojas@silutesglobosnamai.lt
4. Administratorė / Apskaitininkė Simona Stancikė 8 441 62 130 administratorius@silutesglobosnamai.lt

apskaitininkas@silutesglobosnamai.lt

5. Teisininkė Raminta Golubovskienė 8 441 62 130 teisininkas@silutesglobosnamai.lt
6. Vyriausioji buhalterė Laima Bičiužienė 8-441 62 130 vyr.buhalteris@silutesglobosnamai.lt
7. Vyriausioji slaugytoja Giedrė Anskaitienė 8-441 62 342 vyr.slaugytojas@silutesglobosnamai.lt
8. Socialinė darbuotoja Lina Taputienė 86 236 7114 socialinis2@silutesglobosnamai.lt
9. Socialinė darbuotoja Roberta Giržadienė 8-441 62 130 socialinis1@silutėsglobosnamai.lt
10. Slaugytojos Ingrida Gužauskienė

Ingrida Stankienė

8650 207 38

 

 slaugytojas@silutesglobosnamai.lt
11. Socialinė darbuotoja užimtumui Gustina Vykertaitė 8-441 62 130 uzimtumas@silutesglobosnamai.lt
12.  Psichologas  Iveta Liutkutė 8-441 62 130 psichologas@silutesglobosnamai.lt

 

SAUGŲ PADALINYS

13. Socialinė darbuotoja Regina Girgždienė 86 361 6211 socialinis4@silutesglobosnamai.lt
14. Socialinis darbuotojas socialinis3@gsilutesglobosnamai.lt
15. Slaugytojos

 

Giedrė Anskaitienė

Birutė Petrėtė

86 339 3647 slaugytojas1@silutesglobosnamai.lt
16. Užimtumo specialistė Inesa Banackienė 86 361 6211
Skip to content