Menu Close

Administracija

ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
1. Direktorė Evelina Rimkutė 8-441 62 130

mob. 86 483 4148

direktorius@silutesglobosnamai.lt
2 Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jovita Andrijauskienė 8-441 62 130

86 7652 881

 

soc.pavaduotojas@silutesglobosnamai.lt
3 Vyriausioji buhalterė Laima Bičiužienė 8-441 62 130 vyr.buhalteris@silutesglobosnamai.lt
4 Administratorė / Apskaitininkė Simona Stancikė 8 441 62 130 administratorius@silutesglobosnamai.lt

apskaitininkas@silutesglobosnamai.lt

5 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Lina Stasytienė 86 502 0151 ukvedys@silutesglobosnamai.lt
6 Vyriausioji slaugytoja Giedrė Anskaitienė 8-441 62 342 vyr.slaugytojas@silutesglobosnamai.lt
7 Socialinė darbuotoja Inesa Bružaitė 86 236 7114 socialinis1@silutesglobosnamai.lt
8 Socialinė darbuotoja Karolina Mauricaitė 8-441 62 130 socialinis2@silutėsglobosnamai.lt
9 Slaugytojos Ingrida Gužauskienė

Ingrida Stankienė

8650 207 38

8-441 62 0342

 slaugytojas@silutesglobosnamai.lt
10 Užimtumo specialistė 8-441 62 130 uzimtumas@silutesglobosnamai.lt
11.  Psichologas  Iveta Liutkutė 8-441 62 130 psichologas@silutesglobosnamai.lt

SAUGŲ PADALINYS

12 Socialinė darbuotoja Regina Girgždienė 86 361 6211 socialinis4@silutesglobosnamai.lt
13 Socialinis darbuotojas socialinis3@gsilutesglobosnamai.lt
14 Slaugytojos

 

Giedrė Anskaitienė

Birutė Petrėtė

86 339 3647 slaugytojas1@silutesglobosnamai.lt
15 Užimtumo specialistė Inesa Banackienė 86 361 6211
Skip to content