Menu Close

Administracija

ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
1. Direktorė Evelina Zdanevičienė +370 441 62 130

+370 648 3 4 148

direktorius@silutesglobosnamai.lt
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jovita Andrijauskienė +370 441 62 130

+370 676 52 881

 

soc.pavaduotojas@silutesglobosnamai.lt
3. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams / Administratorė Lina Stasytienė +370 650 20 151 uk.pavaduotojas@silutesglobosnamai.lt

administratorius@silutesglobosnamai.lt

4. Apskaitininkė Kristina Mačiulaitienė +370 441 62 130 apskaitininkas@silutesglobosnamai.lt
5. Teisininkė Ilona Sakalauskė +370 441 62 130 teisininkas@silutesglobosnamai.lt
6. Vyriausioji buhalterė Laima Bičiužienė +370 441 62 130 vyr.buhalteris@silutesglobosnamai.lt
7. Vyriausioji slaugytoja Giedrė Anskaitienė +370 650 20 738 vyr.slaugytojas@silutesglobosnamai.lt
8. Socialinė darbuotoja Lina Taputienė +370 623 67 114 socialinis2@silutesglobosnamai.lt
9. Socialinė darbuotoja Roberta Giržadienė +370 441 62 130 socialinis1@silutėsglobosnamai.lt
10. Slaugytojos Ingrida Gužauskienė

Ingrida Stankienė

+370 650 20 738

 

 slaugytojas@silutesglobosnamai.lt
11. Socialinė darbuotoja užimtumui Gustina Vykertaitė +370 441 62 130 uzimtumas@silutesglobosnamai.lt
12.  Psichologas  Iveta Liutkutė +370 441 62 130 psichologas@silutesglobosnamai.lt

 

SAUGŲ PADALINYS

13. Socialinė darbuotoja Regina Girgždienė +370 636 16 211 socialinis4@silutesglobosnamai.lt
14. Socialinis darbuotojas socialinis3@gsilutesglobosnamai.lt
15. Slaugytojos

 

Giedrė Anskaitienė

Birutė Petrėtė

+370 6 33 93 647 slaugytojas1@silutesglobosnamai.lt
16. Užimtumo specialistė Inesa Banackienė +370 636 16 211
Skip to content