Menu Close

Informacija norintiems gauti soc. paslaugas namuose

Asmenys ar jo globėjai, pageidaujantys apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių. Prašyme nurodomos pageidavimo apgyvendinti įstaigoje priežastys ir pateikiami motyvai.


          Socialinės globos įstaigoje apgyvendinami asmenys tik pagal steigėjo nukreipimą, bei asmenys, kurie pagal negalios rūšį ir laipsnį, amžių bei kitus kriterijus atitinka jos profilį:

 • Senyvo amžiaus asmenys su didelių specialiųjų poreikių lygiu, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas.
 • Priešpensijinio amžiaus suaugę asmenys su sunkia fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25 % netektas darbingumas ir visiškas nesavarankiškumas.

 

Į globos namus nepriimami asmenys, kurie:

 • Agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams;
 • Ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
 • Aktyviąją tuberkuliozę;
 • Odos infekcinėmis ligomis;
 • Lytiškai plintančiais susirgimais;
 • Sergantys AIDS;
 • Lėtinių alkoholizmu ar narkomanija.

Priimant į globos namus asmenį pateikiami šie dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • Steigėjo nukreipimas;
 • Savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;
 • Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • Kompensuojamų vaistų knygelė;
 • Esant būtinybei, gali pareikalauti papildomų dokumentų.

 

Priimant asmenį į socialinės globos įstaigą sudaroma dvišalė sutartis tarp asmens ir socialinės globos įstaigos administracijos. Sutartyje yra numatytos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

 

Naujai atvykusiems gyventojams suteikiama išsami informacija apie globos įstaigos veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindinama su vidaus tvarkos taisyklėmis.

 

 


 

Skip to content