Šilutės socialinės globos namai

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Taikos g. 12, Šilutė

Tel. Nr. (8 441) 62130,

El. paštas direktorius@silutesglobosnamai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Juridinis asmens kodas 177393649

2021 m. vasario mėn.
P A T K P Š S
« Lap    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas tiesioginis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) taikymas visose ES valstybėse narėse.  2018 m. liepos 9 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikoje asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas, kuris nacionalinėje teisėje bus taikomas tiesiogiai taikomu Reglamentu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Reglamente numatytos asmenų teisės:

  •  -   Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  •  -   Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  •  -   Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  •  -   Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  •  -   Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  •  -   Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  •  -   Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
  •  -   Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Šilutės senelių globos namų darbuotoją Vaidutę Armonienę  el. paštu administratorius@silutesglobosnamai.lt   

Jeigu asmuo nesutinka su įstaigos Šilutės senelių globos namų atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt .

Išsamiau su Reglamentu galima susipažinti čia:  

Daugiau informacijos galima rasti čia: https://www.ada.lt/

ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARTKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti taisykles

Atnaujinta 2020-12-22